เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
photo ภาษีและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลบึงงาม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
find_in_page รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
insert_drive_file จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภค และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file จำนวนกิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาผุ่นละออกขนาดเล็ก PM2.5 และไฟป่า หมอกควัน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
photo ประชาสัมพันธ์ โรคพิษสุนัขบ้า poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file รายงานผลการแก้ไขปัญหาการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบึงงามว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
photo ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบึงงาม ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การตรวจสอบรายงานการเงิน ปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องเกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและกำจัดลุกน้ำยุงลาย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รณรงค์และควบคุมการสูบบุหรี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์สรุปกิจกรรมและโครงการที่ให้ความรู้แก่ประชาชนในปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 76 รายการ) 1 2 3 4