เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
account_box สมาชิกสภา
นายพรมมา หนูตอ
ประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายวิไล สุขรี่
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบึงงาม
นายสัญญา เถาว์ชาลี
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 063-1567478
นายประสมชัย พันธุ์สุวรรณ
สมาชิกสภาเขต ๑
นางอนงค์ สอนโพธิ์
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 095-3039859
นายประเสริฐ โพธิ์สา
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 090-4312368
นายบุญสงค์ สร้อยนุสนธ์
สมาชิกสภาเขต ๑
โทร : 088-1504585
นางวรรณทอง เสียงเพราะ
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 080-8059379
นางจันทร์สุดา เมฆคุณ
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 098-5906372
นายประจวบ แสนโคตร
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 087-2524879
นางพัสนี เกษรล้ำ
สมาชิกสภา เขต ๒
โทร : 0985160461
นายธวัชชัย ปานาง
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 087-2344821