เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศการกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาล ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file ประกาศกำหนดกอง หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 199
insert_drive_file นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
insert_drive_file คำสั่งให้พนักงานครูเทศบาลให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ 2 พ.ศ.2564 ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 623
insert_drive_file แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2563 ถึง 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
insert_drive_file รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาโครงการสัมมนาปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file รายงานสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนาโครงการสัมมนาปฏิบัติการการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1