messager
 
เทศบาลตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล

บึงงาม
อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบึงงาม อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ
folder คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับการชำระภาษี poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานด้านผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
คู่มือสำหรับประชาชน ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
คู่มือเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
คู่มือการปฏิบัติงานผู้สูงอายุ ทต.บึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
คู่มือจดทะเบียนพาณิชย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลบึงงาม poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 217
คู่มือการขออนุญาตใช้น้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
คู่มือการให้บริการและขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1