ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม เรื่องผู้ชนะการซื้อ/จ้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ หมู่ที่ ๕ บ้านโสกพอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)