ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ศูนย์ร้องเรียนร้องทุกข์

เทศบาลตำบลบึงงาม หมู่ 12 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

โทร 042416025