ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลบึงงามประกาศเทศบาลตำบลบึงงามประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านบึงเจริญ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสมบูรณ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน ม. 6 บ.โนนสวนปอ

24 พฤาภาคม 2562 1 ประกาศกำหนดราคากลางเมรุเผาศพ หมู่ 5

ประกาศเทศบาลตำบลบึงงาม ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง เมรุเผาศพ หมู่ 5